miércoles, 19 de agosto de 2015

Podem en camí cap a la seua fi de cicle (I)
Miquel Garcia (membre de Podem i d'ETP)

En l'enquesta del CIS d'octubre del 2014, Podem era la primera força en intenció directa de vot davant unes eleccions generals amb un 17,6% enfront del 14,3% del PSOE i a l'11,7% del Partit Popular. Al juliol del 2015, vuit mesos després, és el PSOE qui encapçala la llista amb un 17,3%, seguit del PP amb un 16% i de Podem amb un 12,6%. Una vegada “cuinats” els resultats de l'enquesta Podem obtenia a l'octubre del 2014 una estimació de vot del 22,5% i al juliol del 2015 es queda en el 15,7%. Les caigudes percentuals de la formació podemita, tant en un cas com en un altre, són notables i suposen una reculada considerable respecte a les expectatives que Podem va arribar a generar després del seu èxit en les eleccions europees de març del 2014.

Cal preguntar-se per què s'ha produït aquesta situació i, sobretot, com podria recuperar-se l'impuls que ara sembla s'ha perdut. Perquè si bé és cert que Podem va desequilibrar en el seu moment el tauler polític, sacsejant-ho com un gran terratrèmol, sembla que ara el tauler ha quedat de nou estable. En el marc del nou panorama, competiran amb PP i PSOE, no solament una IU en hores molt baixes, sinó també Podem i Ciutadans, però la perspectiva de grans canvis sembla haver-se evaporat i els partits de la “casta” es diria que han superat el gran sot de fa uns mesos que augurava el seu enfonsament.

Per què va il·lusionar tant Podem fa menys d'un any i per què s'han perdut ara una part d'aqueixes esperances dipositades en la nova organització?

Quan va sorgir Podem la ciutadania colpejada per la crisi va contemplar la figura d'un líder de gran poder comunicatiu i mediàtic que parlava amb clara contundència tant de la corrupció del sistema polític com de la necessitat d'atendre urgents reivindicacions de tipus social i democràtic. El discurs de Pablo Iglesias i del primer Podem, que arrancava del Manifest “Movent fitxa”, era un discurs que parlava de grans canvis i de grans solucions i que, a més, prometia l'apoderament popular mitjançant la constitució d'una organització més pròxima a l'asamblearisme del 15M que als partits tradicionals.

El marc a dalt exposat va ser el que va permetre l'èxit de Podem que va suposar primer el seu èxit en les eleccions europees i posteriorment un ascens meteòric en les expectatives de vot que van arribar a situar-la com a primera força en intenció directa de vot i a fer aparèixer tant al PP com al PSOE com a forces pròximes a l'extinció.

L'èxit de Podem era, no obstant açò, difícil de gestionar per una sèrie de raons: pels propis continguts del seu programa europeu; per les dificultats que suposava engegar una organització de tall assembleari diferent a la dels partits tradicionals i inspirada en el 15M i les Marees; i pels atacs directes i indirectes que els poders fàctics anaven necessàriament a llançar sobre la incipient formació. Analitzem per separat cadascun d'aquests aspectes i vegem quina resposta va anar donant la direcció de Podem a tals reptes i quins, al nostre judici, haurien d'haver-se donat.

Un Programa que obligava a la confrontació

En el matí del dia 5 vaig tenir una conversa amb Lenin. L'assalt de les masses havia sigut rebutjat en tota la línia.

Ara- em va dir Lenin -ens afusellaran, primer a un i després a un altre, ja ho veurà vostè; és el seu moment.

Lev Davídovich Bronstein, La meua vida (De Juliol a Octubre)

Un programa polític com el defensat durant la campanya de les eleccions generals, si bé era impecable quant als seus objectius i realment aportava solucions a la crisi, tècnicament possibles i idònies per als interessos de les classes populars, obligava a seguir una estratègia de confrontació amb els poders econòmics, bancaris, empresarials, de la “casta” política i de l'aparell d'estat. Recordem, només a títol d'exemple i centrant-nos únicament en el capítol econòmic, que el programa incloïa punts com el dret a una renda bàsica universal, la reducció de la jornada laboral a 35 hores i de l'edat de jubilació als 60 anys, la derogació de les reformes laborals engegades durant la crisi o la reorientació del sistema financer per a consolidar una banca al servei del ciutadà. És obvi que només una part dels enfervorits seguidors del Podem d'aquell llavors era conscient d'aqueixa realitat i que una part d'ells podria haver dubtat si els dirigents de l'organització hagueren parlat no solament de continguts i d'eleccions, sinó també dels problemes inherents a l'aplicació d'un vertader programa de canvi.

De manera molt ràpida, no obstant açò, els portaveus del sistema van fer saber a la dirigència podemita que el seu programa era “irreal”, “inaplicable” i que “la seua engegada produiria el caos”. Què significa açò exactament? Vegem-ho. Les mesures proposades pel programa europeu de Podem són totes elles tècnicament aplicables. Açò suposa que amb els recursos materials i humans existents, tals mesures es podrien engegar en determinats terminis temporals no excessivament dilatats. Per exemple, en el cas de la Renda Bàsica Universal ha sigut demostrat que existeixen sobrats recursos per a finançar-la, es tracta per tant d'una mesura tècnicament aplicable. El seu problema, per a les classes posseïdores, no resideix que falten recursos per a executar-la, sinó en què, si açò es fera, dotaria a la gent treballadora d'una força i d'una capacitat de resistència importants enfront de les males condicions laborals i als salaris de misèria. Per aquesta raó- política i de dominació i NO econòmica -ells es neguen amb fermesa al fet que una tal Renda Bàsica s'aplique.

El succeït a Grècia fa poc il·lustra molt clarament aquest tipus de processos: el mur infranquejable contra el qual s'ha estavellat la Syriza de Tsipras no ha sigut que fóra tècnicament impossible renegociar el deute grec o fer una quitació sobre la mateixa perquè açò podia enfonsar a la banca alemanya (cosa descartable en aquests moments), sinó la ferma voluntat política per part de la cúpula de la UE, presidida per Alemanya, d'imposar les seues condicions draconianes a Grècia, per a “donar exemple” als països que pogueren veure's temptats- com el nostre i uns altres del sud d'Europa -a desafiar el seu poder.

Quantes divisions té el Papa?


Pablo Iglesias, en una intervenció en el Cercle de Belles Arts de Madrid de finals de juliol (1), va citar Stalin, el qual en les negociacions de Yalta posteriors a la Segona Guerra Mundial, quan algú va voler fer valdre les opinions del Papa en el fòrum negociador. va preguntar quantes divisions [militars}] posseïa el Summe Pontífex. Amb açò el dictador de la URSS volia significar que només la força justifica fer concessions i que aquestes mai es realitzaran en absència de tal poder.


La citada intervenció del líder de Podem va suposar, en opinió del que escriu, dos greus errors: en primer lloc- tal com fera Stalin – va equiparar força política a força militar, citant fins i tot a la francesa Marie Le Pen com a exemple del respecte que imposaria a la UE un govern encapçalat per la dirigent feixista, per posseir França armes nuclears (2).

En segon lloc, basant-se en la consideració feta, va arribar a dir que el seu màxim objectiu possible, i el del Podem que encapçala, no és un altre que fer la mateixa política que la Democràcia Cristiana de fa trenta anys.

El vídeo de la intervenció de Pablo Iglesias, d'altra banda bastant breu, ha de ser escoltat amb summa atenció perquè en ell es defineix de manera molt clara quins van a ser l'estratègia i el programa del Podem d'Iglesias i Errejón, diferents quasi per complet dels del Podem dels inicis.

El Programa i l'estratègia possibles

Nosaltres, contràriament, pensem que el Programa europeu de Podem sí pot ser portat avant. Per a fer-ho, no obstant, cal parlar clar sobre les dificultats que suposarà la seua aplicació. Tals dificultats poden ser vençudes no amb armes nuclears, sinó mitjançant l'empoderament popular, la mobilització i l'organització ciutadanes; teixint també aliances entre els països del Sud d'Europa per a oposar-se conjuntament als dictats de la Troica i proposant plans econòmics i financers alternatius als dictats per la Troica, per Ángela Merkel i per Schäuble.

La crisi actual no pot ser atallada, si ha de ser-ho afavorint a ciutadania i gent treballadora, utilitzant els mitjans de la Democràcia Cristiana del passat segle. Tal projecte és fum, una il·lusió buida, les vertaderes transformacions requereixen d'un impuls molt major, més ferm i més costós... Però possible.

Notes

(1) Veure intervenció de Pablo Iglesias (des de minut 0:00) en:
https://www.youtube.com/watch?v=730lbbehnk8

(2) Veure minut 4:00 del vídeo anterior. 


 

Podemos en camino hacia su fin de ciclo (I)

 Miquel Garcia (membre de Podem i d'ETP)

En la encuesta del CIS de octubre del 2014, Podemos era la primera fuerza en intención directa de voto ante unas elecciones generales con un 17,6% frente al 14,3% del PSOE y al 11,7% del Partido Popular. En julio del 2015, ocho meses después, es el PSOE quien encabeza la lista con un 17,3%, seguido del PP con un 16% y de Podemos con un 12,6%. Una vez “cocinados” los resultados de la encuesta Podemos obtenía en octubre del 2014 una estimación de voto del 22,5% y en julio del 2015 se queda en el 15,7%. Las caídas porcentuales de la formación podemita, tanto en un caso como en otro, son notables y suponen un retroceso considerable respecto a las expectativas que Podemos llegó a generar tras su éxito en las elecciones europeas de marzo del 2014.

Cabe preguntarse por qué se ha producido esta situación y, sobre todo, cómo podría recuperarse el impulso que ahora parece se ha perdido. Porque si bien es cierto que Podemos desequilibró en su momento el tablero político, sacudiéndolo como un gran terremoto, parece que ahora el tablero ha quedado de nuevo estable. En el marco del nuevo panorama, competirán con PP y PSOE, no sólo una IU en horas muy bajas, sino también Podemos y Ciudadanos, pero la perspectiva de grandes cambios parece haberse evaporado y los partidos de la “casta” se diría que han superado el gran bache de hace unos meses que auguraba su hundimiento.

¿Por qué ilusionó tanto Podemos hace menos de un año y por qué se han perdido ahora una parte de esas esperanzas depositadas en la nueva organización?

Cuando surgió Podemos la ciudadanía golpeada por la crisis contempló la figura de un líder de gran poder comunicativo y mediático que hablaba con clara contundencia tanto de la corrupción del sistema político como de la necesidad de atender urgentes reivindicaciones de tipo social y democrático. El discurso de Pablo Iglesias y del primer Podemos, que arrancaba del Manifiesto “Moviendo ficha”, era un discurso que hablaba de grandes cambios y de grandes soluciones y que, además, prometía el empoderamiento popular mediante la constitución de una organización más próxima al asamblearismo del 15M que a los partidos tradicionales.

El marco arriba expuesto fue el que permitió el éxito de Podemos que supuso primero su éxito en las elecciones europeas y posteriormente un ascenso meteórico en las expectativas de voto que llegaron a situarla como primera fuerza en intención directa de voto y a hacer aparecer tanto al PP como al PSOE como fuerzas próximas a la extinción.

El éxito de Podemos era, no obstante, difícil de gestionar por una serie de razones: por los propios contenidos de su programa europeo; por las dificultades que suponía poner en marcha una organización de corte asambleario diferente a la de los partidos tradicionales e inspirada en el 15M y las Mareas; y por los ataques directos e indirectos que los poderes fácticos iban necesariamente a lanzar sobre la incipiente formación. Analicemos por separado cada uno de estos aspectos y veamos qué respuesta fue dando la dirección de Podemos a tales retos y cuáles, a nuestro juicio, deberían haberse dado.

Un Programa que obligaba a la confrontación

En la mañana del día 5 tuve una conversación con Lenin. El asalto de las masas había sido rechazado en toda la línea.
Ahora- me dijo Lenin -nos fusilarán, primero a uno y luego a otro, ya lo verá usted; es su momento.
Lev Davídovich Bronstein, Mi vida (De Julio a Octubre)


Un programa político como el defendido durante la campaña de las elecciones generales, si bien era impecable en cuanto a sus objetivos y realmente aportaba soluciones a la crisis, técnicamente posibles e idóneas para los intereses de las clases populares, obligaba a seguir una estrategia de confrontación con los poderes económicos, bancarios, empresariales, de la “casta” política y del aparato de estado. Recordemos, sólo a título de ejemplo y centrándonos únicamente en el capítulo económico, que el programa incluía puntos como el derecho a una renta básica universal, la reducción de la jornada laboral a 35 horas y de la edad de jubilación a los 60 años, la derogación de las reformas laborales puestas en marcha durante la crisis o la reorientación del sistema financiero para consolidar una banca al servicio del ciudadano. Es obvio que sólo una parte de los enfervorizados seguidores del Podemos de aquel entonces era consciente de esa realidad (lo que suponía aplicar el programa) y que una parte de ellos podría haber dudado si los dirigentes de la organización hubiesen hablado no sólo de contenidos y de elecciones, sino también de los problemas inherentes a la aplicación de un verdadero programa de cambio.

De manera muy rápida, sin embargo, los voceros del sistema hicieron saber a la dirigencia podemita que su programa era “irreal”, “inaplicable” y que “su puesta en marcha produciría el caos”. ¿Qué significa esto exactamente? Veámoslo. Las medidas propuestas por el programa europeo de Podemos son todas ellas técnicamente aplicables. Eso supone que con los recursos materiales y humanos existentes, tales medidas se podrían poner en marcha en determinados plazos temporales no excesivamente dilatados. Por ejemplo, en el caso de la Renta Básica Universal ha sido demostrado que existen sobrados recursos para financiarla, se trata por lo tanto de una medida técnicamente aplicable. Su problema, para las clases poseedoras, no reside en que falten recursos para ejecutarla, sino en que, si esto se hiciese, dotaría a la gente trabajadora de una fuerza y de una capacidad de resistencia importantes frente a las malas condiciones laborales y a los salarios de miseria. Por esta razón- política y de dominación y NO económica -ellos se niegan con firmeza a que tal Renta Básica se aplique.

Lo sucedido en Grecia hace poco ilustra muy claramente este tipo de procesos: el muro infranqueable contra el que se ha estrellado la Syriza de Tsipras no ha sido que fuera técnicamente imposible renegociar la deuda griega o hacer una quita sobre la misma porque ello pudiera hundir a la banca alemana (algo descartable en estos momentos), sino la firme voluntad política por parte de la cúpula de la UE, presidida por Alemania, de imponer sus condiciones draconianas a Grecia, para “dar ejemplo” a los países que pudieran verse tentados- como el nuestro y otros del sur de Europa -a desafiar su poder.

¿Cuántas divisiones tiene el Papa?

Pablo Iglesias, en una intervención en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de finales de julio (1), citó a Stalin, el cual en las negociaciones de Yalta posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien quiso hacer valer las opiniones del Papa en el foro negociador. preguntó cuántas divisiones [militares] poseía el Sumo Pontífice. Con ello el dictador de la URSS quería significar que sólo la fuerza justifica hacer concesiones y que éstas jamás se realizarán en ausencia de tal poder.


La citada intervención del líder de Podemos supuso, en opinión del que escribe, dos graves errores: en primer lugar- tal como hiciera Stalin – equiparó fuerza política a fuerza militar, citando incluso a la francesa Marie Le Pen como ejemplo del respeto que impondría a la UE un gobierno encabezado por la dirigente fascista , al poseer Francia armas nucleares (2).

En segundo lugar, basándose en la consideración hecha, llegó a decir que su máximo objetivo posible, y el del Podemos que encabeza, no es otro que hacer la misma política que la Democracia Cristiana de hace treinta años.
El vídeo de la intervención de Pablo Iglesias, por otra parte bastante breve, ha de ser escuchado con suma atención porque en él se define de manera muy clara cuáles van a ser la estrategia y el programa del Podemos de Iglesias y Errejón, diferentes casi por completo de los del Podemos de los inicios.

El Programa y la estrategia posibles

Nosotras, contrariamente, pensamos que el Programa europeo de Podemos sí puede ser llevado adelante. Para hacerlo, sin embargo, hay que hablar claro sobre las dificultades que supondrá su aplicación. Tales dificultades pueden ser vencidas no con armas nucleares, sino mediante el empoderamiento popular, la movilización y la organización ciudadanas; tejiendo también alianzas entre los países del Sur de Europa para oponerse conjuntamente a los dictados de la Troika y proponiendo planes económicos y financieros alternativos a los dictados por la Troika, por Ángela Merkel y por Schäuble.

La crisis actual no puede ser atajada, si ha de serlo favoreciendo a ciudadanía y gente trabajadora, utilizando los medios de la Democracia Cristiana del pasado siglo. Tal proyecto es humo, una ilusión vacua, las verdaderas transformaciones requieren de un impulso mucho mayor, más firme y más costoso. Pero posible.


(1) Ver intervención de Pablo Iglesias (desde minuto 0:00) en:
 https://www.youtube.com/watch?v=730LBBehnk8

(2) Ver minuto 4:00 del vídeo anterior.
0 comentarios:

Publicar un comentario