lunes, 28 de septiembre de 2015

Apunts ràpids sobre els resultats de les eleccions catalanes i el futur de Podem


Miquel Garcia 

El resultat de les eleccions catalanes del 27S, encara que han donat una victòria ajustada a les forces  partidàries de la independència, mostren de manera clara la fragmentació de la societat catalana al respecte de quines han de ser les relacions amb l'Estat espanyol. L'alta participació (propera al 80%) deixa poc marge per als dubtes i assenyala que la societat en conjunt s'ha definit, si bé de manera molt distinta segons els diferents sectors de votants.

Les forces independentistes, Junts pel sí i les CUP s'apropen, sense arribar-hi, al 50% dels vots emesos i tenen majoria absoluta al nou parlament per uns pocs escons. És un percentatge alt de vots el que han recollit, sens dubte, però sembla que resulta insuficient, no tant per a obrir un procés capa la independència com per a consumar-lo. Les CUP són una de les forces guanyadores d'aquestes eleccions, ja que han aconseguit augmentar més de 4,5 punts en relació a les eleccions del 2012 i més que doblar el nombre de vots. No es pot dir el mateix dels integrants de Junts pel Si, ja quie ni han aconseguit per si mateixos la majoria absoluta al parlament que desitjaven, han perdut conjuntament uns 150.000 vots i han passat de 71 a 62 diputats.

En l'altre cantó ideològic, les forces espanyolistes més dures, representades pel PP i Ciutadans han arribat al 26% de vots. De les dues, Ciutadans es l'altre gran triomfador de la jornada, amb 25 escons i un percentatge de vots proper al 18%. Quan al PP perd uns 4 punts respecte al 2012. L'espanyolisme en conjunt ha guanyat tanmateix un espai de quasi 6 punts respecte del 2012. Aquest resultat significa que una quarta part de la gent catalana s'alinea amb posicions molt intransigents respecte al sobiranisme i l'independentisme. Es tracta d'un sector socialment en minoria, però una minoria molt ampla, res que es puga menysprear.

Finalment les opcions que s'han mogut en posicions més ambigües, el PSC i CSQP, aconsegueixen un 21% dels vots, encara que els resultats són molt diferents per a uns i per a altres. El PSC de Iceta ha salvat els mobles i no ha arribat a perdre ni 2 punts respecte les eleccions anteriors i només 4 diputats, això per a ells pot ser considerat una victòria. Situació molt diferent és la de CSQP, coalició en la qual confluïen ICV, EuiA, Equo i Podem, que ha perdut un punt i 2 diputats respecte dels resultats de ICV-EUiA al 2012. Aquest resultat, per tractar-se de la coalició on ha participat Podem, mereixerà comentari a part.

Respecte del futur del procés sobiranista català, els resultats d'aquestes eleccions el deixen en forma d'incògnita. La política, tant parlamentària com extraparlamentària que les forces independentistes i espanyolistes realitzen durant els proper període serà determinat per a decantar aquest 21% de votants que de moment han optat per les fórmules ambigües, del PSC o de CSQP. Les forces independentistes tenen capacitat per a encetar el procés sobiranista, però si volen consumar-lo de manera satisfactòria tindran que fer molt de treball.

CSQP i Podem

Quan fa uns mesos alguna enquesta va plantejar la possibilitat d'una confluència en la que estigueren les forces que finalment han constituït CSQP , juntament amb Procés, els resultats van ser espectaculars. Aquesta gran coalició podia haver significat la confluència de les reivindicacions socials i sobiranistes i haver fet front de manera important al mateix temps a Junts pel Sí, al PSC i fins i tot a la dreta espanyolista representada per C's i PP. Tanmateix, hem vist com el discurs dels líders de Podem s'ha anat diluint en l'aspecte social i també com han adoptat una posició ambigua respecte del sobiranisme. Això últim va ser segurament determinant per a que finalment l'Assemblea de Procés decidira no formar part de l'acord.

La campanya desenvolupada per CSQP ha estat marcada pel discurs de Pablo Iglesias, que ha aparegut a Catalunya fent crides a que la gent no se'n anara d'Espanya “per a canviar-la tots junts” i buscant el suport dels sectors de treballadors originàriament immigrants, contraposant-los als altres catalans. Aquest discurs del líder de Podem ha donat com a resultat que possibles votants de CSQP optaren per altres formacions, ja siga per la feblesa del missatge social (qui recorda ja les eleccions europees del 2014?), ja per la desconfiança que genera en Catalunya l'ambigüitat respecte al dret a decidir. Sobre d'això últim s'ha de dir que si Podem, a escala estatal, es perfilara com a guanyador de les eleccions generals, llavors tindria algun sentit per part de Pablo Iglesias cridar a “cambiar España todos juntos” ja que el partit Podem apareixeria com agent del canvi. Però en una situació en la qual, com a màxim, Podem pot aspirar a donar suport a un govern del PSOE, aquest tipus de declaracions resulten una mica ridícules.

El mal resultat de CSQP a les eleccions catalanes segurament empitjorarà unes expectatives que ja no eren bones per a Podem de cara a les generals. A Catalunya, el futur de l'organització està ara mateix ple d'incerteses i queda per veure si la formació podrà mantenir-se com a força independent. Vist des de fora el problema actual de Podem sembla simple de resoldre: hauríem de retornar al Programa de les europees i a l'empoderament que il·lusionava la gent. Això, però, sembla que poc entra en els plans de la cúpula podemita.


Apuntes rápidos sobre los resultados de las elecciones catalanas y el futuro de Podemos 

Miquel Garcia

El resultado de las elecciones catalanas del 27S, aunque han dado una victoria ajustada a las fuerzas partidarias de la independencia, muestran de manera clara la fragmentación de la sociedad catalana al respecto de cuáles han de ser las relaciones con el Estado español. La alta participación (cercana al 80%) deja poco margen para las dudas y señala que la sociedad en conjunto se ha definido, si bien de manera muy distinta según los diferentes sectores de votantes.

Las fuerzas independentistas, Junts pel Sí y las CUP se acercan, sin llegar, al 50% de los votos emitidos y tienen mayoría absoluta en el nuevo parlamento por unos pocos escaños. Es un porcentaje alto de votos el que han recogido, sin duda, pero parece que resulta insuficiente, no tanto para abrir un proceso hacia la independencia como para consumarlo. Las CUP son una de las fuerzas ganadoras de estas elecciones, puesto que han conseguido aumentar más de 4,5 puntos en relación a las elecciones del 2012 y más que doblar el número de votos. No se puede decir lo mismo de los integrantes de Junts pel Si, ya que ni han conseguido por sí mismos la mayoría absoluta en el parlamento que deseaban, han perdido conjuntamente unos 150.000 votos y han pasado de 71 a 62 diputados.

En el otro lado ideológico, las fuerzas españolistas más duras, representadas por el PP y Ciutadans han llegado al 26% de votos. De las dos, Ciutadans es el otro gran triunfador de la jornada, con 25 escaños y un porcentaje de votos cercano al 18%. En cuanto al PP, pierde unos 4 puntos respecto al 2012. El españolismo en conjunto ha ganado sin emabrgo un espacio de casi 6 puntos respecto del 2012. Este resultado significa que una cuarta parte de la gente catalana se alinea con posiciones muy intransigentes respecto al sobiranismo y el independentismo. Se trata de un sector socialmente en minoría, pero una minoría muy amplia, nada que se pueda despreciar.

Finalmente las opciones que se han movido en posiciones más ambiguas, el PSC y CSQP, consiguen un 21% de los votos, aunque los resultados son muy diferentes para unos y para otros. El PSC de Iceta ha salvado los muebles y no ha llegado a perder ni 2 puntos respeto las elecciones anteriores y sólo 4 diputados, esto para ellos puede ser considerado una victoria. Situación muy diferente es la de CSQP, coalición en la cual confluían ICV, EuiA, Equo y Podemos, que ha perdido un punto y 2 diputados respecto de los resultados de ICV-EUiA en el 2012. Este resultado, para tratarse de la coalición en la que ha participado Podemos, merecerá comentario aparte.

Respecto del futuro del proceso soberanista catalán, los resultados de estas elecciones lo dejan en forma de incógnita. La política, tanto parlamentaria como extraparlamentària que las fuerzas independentistas y españolistas realicen durante los próximo periodo será determinado para decantar este 21% de votantes que de momento han optado por las fórmulas ambiguas, del PSC o de CSQP. Las fuerzas independentistas tienen capacidad para comenzar el proceso soberanista, pero si quieren consumarlo de manera satisfactoria tendrán que trabajar mucho.

CSQP y Podemos

Cuando hace unos meses alguna encuesta planteó la posibilidad de una confluencia en la que estuvieran las fuerzas que finalmente han constituido CSQP , junto con Procés, los resultados fueron espectaculares. Esta gran coalición podía haber significado la confluencia de las reivindicaciones sociales y soberanistas y haber hecho frente de manera importante al mismo tiempo a Junts pel Sí, al PSC e incluso a la derecha españolista representada por C's y PP. Sin embargo, hemos visto como el discurso de los líderes de Podemos se ha ido diluyendo en el aspecto social y también cómo han adoptado una posición ambigua respecto del sobiranismo. Esto último fue seguramente determinante para que finalmente la Asamblea de Procés decidiera no formar parte del acuerdo.

La campaña desarrollada por CSQP ha estado marcada por el discurso de Pablo Iglesias, que ha aparecido en Cataluña haciendo llamamientos a que la gente no se fuera de España “para cambiarla todos juntos” y buscando el apoyo de los sectores de trabajadores originariamente inmigrantes, contraponiéndolos a los otros catalanes. Este discurso del líder de Podemos ha dado como resultado que posibles votantes de CSQP optaran por otras formaciones, ya sea por la debilidad del mensaje social (¿quién recuerda ya las elecciones europeas del 2014?), ya por la desconfianza que genera en Cataluña la ambigüedad respecto al derecho a decidir. Sobre de esto último se tiene que decir que si Podemos, a escala estatal, se perfilara como ganador de las elecciones generales, entonces tendría algún sentido por parte de Pablo Iglesias llamar a “cambiar España todos juntos” puesto que el partido Podemos aparecería como agente del cambio. Pero en una situación en la cual, como máximo, Podemos puede aspirar a apoyar en un gobierno del PSOE, este tipo de declaraciones resultan un poco ridículas.

El mal resultado de CSQP en las elecciones catalanas seguramente empeorará unas expectativas que ya no eran buenas para Podemos de cara a las generales. En Cataluña, el futuro de la organización está ahora mismo pleno de incertidumbres y queda por ver si la formación podrá mantenerse como fuerza independiente. Visto desde fuera el problema actual de Podemos parece simple de resolver: tendríamos que volver al Programa de las europeas y al empoderamiento que ilusionaba a la gente. Esto, pero, parece que poco entra en los planes de la cúpula podemita. 

0 comentarios:

Publicar un comentario