Participa a ETPPots participar a ETP de diferents maneres i amb major o menor compromís d'acord als teus desitjos i situació personal.

Una forma de participar amb nosaltres és simplement mitjançant la lectura del nostre blog, facebook i twitter on anem informant de diverses notícies i activitats d'actualitat. Si a més pot ajudar a difondre totes aquestes informacions estaràs ja ajudant al nostre creixement i extensió.També existeix un grup de Telegram anomenat "Entre Tots Plaza.

Per a les persones que desitgen una participació més intensa i activa queda oberta la possibilitat de censar-se com a membre actiu o com a simpatitzant d'ETP. Tants uns com altres reben informacions específiques sobre ETP i poden participar als nostres debats i assemblees. Els membres actius participen també a les votacions i a les eleccions de la Permanent i de la Coordinadora d'ETP.

Podeu inscriure-vos com a membres actius, simpatitzants o simplement membres de "Entre Tots Plaza" al següent enllaç:
Puedes participar en ETP de diferentes maneras y con mayor o menor compromiso según tus deseos y situación personal.

Unaforma de participar con nosotros es simplemente mediante la lectura de nuestro blog, facebook y twitter donde vamos informando de diversas noticias y actividades de actualidad. Si además puede ayudar a difundir todas estas informaciones estarás ya ayudando a nuestro crecimiento y extensión. También existe un grupo de Telegram llamado "Entre Tots Plaza".

Para las personas que desean una participación más intensa y activa queda abierta la posibilidad de censarse como miembro activo o como simpatizante de ETP. Tantos unos cómo otros reciben informaciones específicas sobre ETP y pueden participar en nuestros debates y asambleas. Los miembros activos participan también a las votaciones y a las elecciones de la Permanente y de la Coordinadora de ETP.


Podéis inscribir-os como miembros activos, simpatizantes o simplemente miembros de "Entre tots Plaza" en el siguiente enlace:

0 comentarios:

Publicar un comentario